Midea

Bình nóng lạnh midea d30-25va

1,750,000
- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C - Lắp đặt: Trên tường - Bảo hành: 1 năm - Nút chỉnh nhiệt độ: có - Điện áp: 230V~ Xem chi tiết

Midea

Bình nóng lạnh midea d15-25va

1,500,000
- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C - Lắp đặt: Trên tường - Chất liệu: Bình tráng men Titanium - Bảo hành: 1 năm - Nút chỉnh nhiệt độ: có Xem chi tiết

Midea

Bình nóng lạnh midea d30-25va1

1,910,000
- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C - Lắp đặt: Trên tường - Chất liệu: Bình tráng men Titanium - Bảo hành: 1 năm - Điện áp: 230V~ Xem chi tiết

Midea

Bình nóng lạnh midea d15-25va1

1,610,000
- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C - Lắp đặt: Trên tường - Chất liệu: Bình tráng men Titanium - Bảo hành: 1 năm - Nút chỉnh nhiệt độ: có Xem chi tiết

Midea

Bình nóng lạnh midea d30-25eva

2,510,000
- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C - Chất liệu: Bình tráng men Titanium - Bảo hành: 1 năm - Nút chỉnh nhiệt độ: có - Điện áp: 230V~ Xem chi tiết

Midea

Bình nóng lạnh midea d15-25eva

2,250,000
- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C - Bảo hành: 1 năm - Nút chỉnh nhiệt độ: có - Điện áp: 230V~ Xem chi tiết

Sắp xếp:


Chọn hãng

Giá bán