Kangaroo 85W

Cây nước nóng lạnh kangaroo - kg 44h

Giá: Liên hệ
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 430W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 85W Xem chi tiết

Kangaroo 85W 16.7kg

Cây nước nóng lạnh kangaroo - kg 45h

Giá: Liên hệ
- Công suất làm nóng: 430W - Công suất làm lạnh: 85W - Điện áp: 220v/50Hz - Khối lượng: 16.7kg Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-509hy

3,520,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-429hy1

3,520,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-329hy1

2,800,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-509hp

3,800,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-449hp1

3,240,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-439hp1

3,240,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-319hp1

3,600,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

SANAKY 80W

Cây nước nóng lạnh sanaky vh-309hp1

3,600,000
- Điện áp: 220v/50Hz - Công suất làm nóng: 500W - Nhiệt độ: Nóng: 88 độ C - 95 độ C, Lạnh: 6 độ C - 10 độ C - Công suất làm lạnh: 80W Xem chi tiết

Sắp xếp:


Giá bán