Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 253

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 2,8 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 6 - 8 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 251

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 2,6 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 6 - 8 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 250

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 2 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 6 - 8 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 247

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 1.6 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 4 - 6 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 255

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 3,1 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 6 - 8 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 248

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 1.7 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 4 - 6 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 252a

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 2,3 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 4 - 8m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 252b

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 2,3 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 4 - 6 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 247n

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 1.7 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 4 - 6 m2 Xem chi tiết

Kangaroo

đèn sưởi nhà tắm kangaroo - kg 254n

Giá: Liên hệ
- Trọng lượng: 3,1 kg - Điện áp: 220v/50Hz - Diện tích sưởi ấm: 4 - 6 m2 Xem chi tiết

Sắp xếp:


Giá bán