Sharp 2HP 17100 BTU

điều hòa sharp diệt khuẩn 2 chiều - plasmacluster ion ay-ap18lw

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 3 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 2HP - Công suất làm lạnh: 17100 BTU - Chế độ: Gentle Cool Air Xem chi tiết

Sharp 1.5 HP 11940 BTU

điều hòa sharp diệt khuẩn 2 chiều - plasmacluster ion ay-ap12lw

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 3 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1.5 HP - Công suất làm lạnh: 11940 BTU - Chế độ: Gentle Cool Air Xem chi tiết

Sharp 1 HP 9010 BTU

điều hòa diệt khuẩn 2 chiều - plasmacluster ion ay-ap9lw

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 3 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1 HP - Công suất làm lạnh: 9010 BTU - Chế độ: Gentle Cool Air Xem chi tiết

Sharp 2HP 18000 BTU

điều hòa tiêu chuẩn sharp ah-a18sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 4 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 2HP - Công suất làm lạnh: 18000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1.5 HP 12000 BTU

điều hòa tiêu chuẩn sharp ah-a12sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 4 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1.5 HP - Công suất làm lạnh: 12000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1 HP 9000 BTU

điều hòa tiêu chuẩn sharp ah-a25sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 4 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1 HP - Công suất làm lạnh: 9000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1 HP 9000 BTU

điều hòa tiêu chuẩn sharp ah-a9sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 4 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1 HP - Công suất làm lạnh: 9000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1.5 HP 12000 BTU

điều hòa j-tech inverter ah - x12stw

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 5 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1.5 HP - Công suất làm lạnh: 12000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1.5 HP 9000 BTU

điều hòa j-tech inverter ah - x9stw

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 5 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1.5 HP - Công suất làm lạnh: 9000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 2HP 18000 BTU

điều hòa j-tech inverter ah - x18sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 5 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 2HP - Công suất làm lạnh: 18000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1.5 HP 12000 BTU

điều hòa j-tech inverter ah - x12sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 5 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1.5 HP - Công suất làm lạnh: 12000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1 HP 9000 BTU

điều hòa j-tech inverter ah - x9sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 5 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1 HP - Công suất làm lạnh: 9000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1 HP 9000 BTU

điều hòa j-tech inverter ah x25sew

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 5 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1 HP - Công suất làm lạnh: 9000 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sharp 1.5 HP 12500 BTU

điều hòa j-tech inverter có plasmacluster ion ah-xp13shw

Giá: Liên hệ
- Hiệu suất năng lượng: 5 sao - Thương hiệu: Nhật Bản - Công suất làm lạnh: 1.5 HP - Công suất làm lạnh: 12500 BTU - Chế độ: Powerful Jet Xem chi tiết

Sắp xếp:


Chọn hãng

Giá bán