Skip to content

Đăng ký bảo hành bình nóng lạnh miễn phí

Điều hòa Fujitsu

Điều hòa fujitsu nocria, Điều hòa Fujitsu 12000btu, 18000btu, có bán điều khiển điều hòa Fujitsu, hàng nguyên hộp có kèm hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt lẫn tiếng Nhật. Điều hòa Fujitsu inverter và non inverter