Skip to content

Đăng ký bảo hành bình nóng lạnh miễn phí

Gia dụng Comet

Gia dụng Comet là thương hiệu của KTG có mặt trên thị trường Việt Nam từ những năm 90. Sản phẩm của Comet rất đa dạng về mẫu mã.