KDK

Quạt chắn gió kdk loại lớn 14elk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Kiểu dáng: Dài - Chiều dài: 1200mm - Khoảng chắn gió: 4.0 m ( 14 feet ) Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió kdk loại lớn 12elk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Kiểu dáng: Dài - Chiều dài: 1200mm - Khoảng chắn gió: 3.5m ( 12 feet ) Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió kdk loại lớn 10elk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Kiểu dáng: Dài - Chiều dài: 1200mm - Khoảng chắn gió: 3.0m (10 feet) Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió kdk loại lớn 08elk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Kiểu dáng: Dài - Lắp đặt: Trên tường - Lắp đặt: âm trần - Chiều dài: 1200mm Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió kdk loại tiêu chuẩn 14esk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Kiểu dáng: Dài - Chiều dài: 900mm - Khoảng chắn gió: 4.0 m ( 14 feet ) Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió kdk 12esk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Chiều dài: 900mm - Khoảng chắn gió: 3.0m (10 feet) - Kiểu dáng: Dài Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió kdk 10esk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Chiều dài: 1200mm - Khoảng chắn gió: 3.0m (10 feet) Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió kdk loại tiêu chuẩn 08esk

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Kiểu dáng: Dài - Chiều dài: 900mm - Khoảng chắn gió: 2.5m ( 8 feet) Xem chi tiết

Sắp xếp:


Giá bán