KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 25nsb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Chữ nhật - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 23nlb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Chữ nhật - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 20nsb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Chữ nhật - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 18nfb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Chữ nhật - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 18nsb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 15nsb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Chữ nhật - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: Trên tường Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 12nsb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Điện áp: 220v/50Hz - Kiểu lắp đặt: Treo tường Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 40xpq

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 30xpq

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 60gsc

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 50gsc

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Nhật - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 45gsc

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 40gsc

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần - Loại Cánh: 3 Cánh Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 35gsc

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần - Loại Cánh: 3 Cánh Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 30gsc

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Loại Cánh: 3 Cánh Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió công nghiệp kdk 25gsc

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Loại Cánh: 3 Cánh Xem chi tiết

Sắp xếp:


Chọn hãng