KDK

Quạt chắn gió KDK Loại Lớn 14ELK

Giá: Liên hệ
- Loại công tắc: Công tắc đơn - Đóng gói: 200 cái/thùng - Đặc điểm: Switch B - 1 way - Điện áp: 250 VAC - 16A Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió KDK Loại Lớn 12ELK

Giá: Liên hệ
- Đóng gói: 100 cái/thùng - Đặc điểm: Illuminated switch C - Điện áp: 250 VAC - 16A - Loại công tắc: Công tắc C có đèn báo khi OFF Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió KDK Loại Lớn 10ELK

Giá: Liên hệ
- Loại mặt : Mặt kín đơn - Đóng gói: 200 cái/thùng Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió KDK Loại Lớn 08ELK

Giá: Liên hệ
- Loại mặt : Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB - Đóng gói: 200 cái/thùng Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió KDK Loại Tiêu Chuẩn 14ESK

Giá: Liên hệ
- Loại mặt : Mặt cho 2 thiết bị - Đóng gói: 200 cái/thùng Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió KDK 12ESK

Giá: Liên hệ
- Đóng gói: 200 cái/thùng - Loại mặt : Mặt cho 1 thiết bị Xem chi tiết

KDK

Quạt chắn gió KDK 10ESK

Giá: Liên hệ
- Loại công tắc: Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - Đóng gói: 100 cái/thùng - Điện áp: 250 VAC - 16A - Đặc điểm: Glow switch (2 poles) Xem chi tiết

KDK

Quạt Chắn Gió KDK Loại Tiêu Chuẩn 08ESK

Giá: Liên hệ
- Loại công tắc: Công tắc 2 chiều loại trung - Đóng gói: 50 cái/thùng - Đặc điểm: Switch C - 2 ways - Điện áp: 250 VAC - 16A Xem chi tiết

Sắp xếp:


Giá bán