Skip to content

Đăng ký bảo hành bình nóng lạnh miễn phí

Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều và 2 chiều, Báo giá điều hòa Funiki và điều khiển điều hòa Funiki. Đại lý điều hòa Funiki tại Hà Nội ở địa chỉ 23 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy. Được bảo hành 24 tháng.