Benny

Quạt thông gió gắn trần benny bef25c

550,000
- Trọng lượng: 1.6 kg - Thương hiệu: Benny - Nơi sản xuất: Malaysia - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220-240V/50Hz Xem chi tiết

Benny

Quạt thông gió gắn trần benny bef20c

480,000
- Trọng lượng: 1.6 kg - Thương hiệu: Benny - Nơi sản xuất: Malaysia - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220-240V/50Hz Xem chi tiết

Benny

Quạt thông gió gắn tường benny bvf30w

660,000
- Trọng lượng: 1.5 kg - Thương hiệu: Benny - Nơi sản xuất: Malaysia - Kiểu dáng: Vuông để bàn - Điện áp: 220-240V/50Hz Xem chi tiết

Benny

Quạt thông gió gắn tường benny bvf25w

530,000
- Trọng lượng: 1.5 kg - Thương hiệu: Benny - Nơi sản xuất: Malaysia - Kiểu dáng: Vuông để bàn - Điện áp: 220-240V/50Hz Xem chi tiết

Benny

Quạt thông gió gắn tường benny bvf20w

620,000
- Trọng lượng: 1.5 kg - Thương hiệu: Benny - Nơi sản xuất: Malaysia - Kiểu dáng: Vuông để bàn - Điện áp: 220-240V/50Hz Xem chi tiết

Benny

Quạt thông gió gắn tường benny bvf15w

392,000
- Trọng lượng: 1.5 kg - Thương hiệu: Benny - Nơi sản xuất: Malaysia - Kiểu dáng: Vuông để bàn - Điện áp: 220-240V/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 38chg

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 38cdg

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 32chh

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 32chd

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 27chh

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 24chf

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Màu sắc: Đen-Trắng-Bạc Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 24cdf

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 24cuf

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Chữ nhật - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 17cuf

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 24jrb

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Kiểu dáng: Vuông - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 24jra

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 20cqt1

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

KDK

Quạt thông gió kdk 20wud

Giá: Liên hệ
- Thương hiệu: Nhật Bản - Nơi sản xuất: Thái Lan - Điện áp: 220v/50Hz - Lắp đặt: Trên tường - Lắp đặt: âm trần Xem chi tiết

Sắp xếp:


Chọn hãng

Giá bán